بایگانی‌های دوره های آموزش مطب داری - موسسه آموزشی عصر جدید مامایی

دوره هوش جنین

دوره هوش جنین

۵
۰
۲۵
۲۰۰ ۱۵۰ هزار تومان
دوره یائسگی

دوره یائسگی

۷
۰
۲۰
۱۵۰ ۱۲۰ هزار تومان
دوره ویرجینیتی

دوره ویرجینیتی

۵
۰
۲۰
۱۵۰ ۱۲۰ هزار تومان
دوره واژینیسموس

دوره واژینیسموس

۶
۰
۲۰
۱۵۰ ۱۲۰ هزار تومان
دوره پلویمتری و معاینه واژینال

دوره پلویمتری و معاینه واژینال

۱۰
۰
۲۰
۱۰۰ هزار ۸۰ هزار تومان