مائده شرقی
درباره
دوره‌ها و محصولات
مقالات
ویدیوها
پادکست‌ها
۱۸
دوره/محصول
۲
مقاله
۴
ویدیو
۱
پادکست
بیوگرافی
دوره پلویمتری و معاینه واژینال

دوره پلویمتری و معاینه واژینال

۱۰
۰
۲۰
۱۰۰ هزار ۸۰ هزار تومان
دوره واژینیسموس

دوره واژینیسموس

۶
۰
۲۰
۱۵۰ ۱۲۰ هزار تومان
دوره ویرجینیتی

دوره ویرجینیتی

۵
۰
۲۰
۱۵۰ ۱۲۰ هزار تومان
دوره داخلی جراحی

دوره داخلی جراحی

۰
۰
۴
۴۲۰ ۴۰۰ هزار تومان
دوره IUD گذاری از صفر تا صد

دوره IUD گذاری از صفر تا صد

۱۳
۰
۲۹
۱۷۰ ۱۲۰ هزار تومان