بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد مامایی + ضرایب دروس کنکور ارشد

بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد مامایی + ضرایب دروس کنکور ارشد

منابع کنکور ارشد مامایی

متقاضیانی که قصد شرکت در آزمون ارشد مامایی را دارند، بهترین منابع کنکور ارشد مامایی  به شرح می باشد:

 1. بارداری و زایمان

 • Williams obstetric 2022
 • Myles 16Th edition فصل های 8،10،16،17

 

 1. بیماری های زنان

 • Novak gynecology 2020
 • Clinical gynecology endocrinology and infertility Speroff

 

 1. بیماری های داخلی جراحی مربوط به مامایی

 • از فصل 49 ویلیامز 2022 تا اخر کتاب

 

 1. نوزادان

 • Nelson text book of pediatrices 2020
 • Myles 16Th edition فصل 28 و 29
 • دستورالعمل کشوری مرتبط بر اساس اخرین ویرایش

 

 1. بهداشت، تغذیه مادر و کودک و سلامت باروری

 • بخش تنظیم خانواده و مراقبت دوران بارداری و بعد از بارداری از کتاب ویلیامز 2022
 • Clinical gynecology endocrinology and infertility Speroff
 • درزنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی بر اساس اخرین ویرایش
 • کلیه ی دستورالعمل های کشوری مرتبط
 • اصول و کلیات خدمات بهداشتی حاتمی جلد سوم
 • مشاوره، بهداشت خانواده، باروری و شاخص های سلامت بر اساس اخرین ویرایش
 • Nelson text book of pediatrices 2020 فصلرشد و نمو

 

 1. جنین شناسی

 • Langman Moor بر اساس اخرین ویرایش

 

 1. روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی

 • اخرین ویرایش روانپزشکی کاپلان و سادوک (2022) بر اساس سرفصل دروس روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی
 • نواک فصل اختلالات جنسی و مشکلات روانپزشکی

 

 1. آزمــون درس زبــان

بصــورت عمــومی، شــامل درك متــون و واژگــان عمــومی زبــان در ســطح انگليســی intermediate Upper( متوسط به بالا) برگزار مي شود. لذا جهت آماده شدن برای آزمون فوق الذكر مطالعه كتابهای زير مي تواند مفيد باشد:

 • -1Schmitt, D., Schmitt, N., & Mann, D. (2011). Focus on vocabulary 2: Bridging vocabulary. Longman.
 • ٢- Lee, L. & Gundersen, E. (2011). Select Readings: Intermediate. Student’s book. Second Edition. Oxford University.
 • ٣- Lee, L. & Bernard, J. (2011). Select Readings: Upper-intermediate. Student’s book. Second Edition. Oxford University.
 • ٤- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 3: Student’s book. Third Edition. National Geographic Learning.
 • ٥- Anderson, N. J. (2014). Active skills for reading 4: Student’s book. Third Edition. National Geographic Learning.

 

ضرایب دروس امتحانی کنکور ارشد مامایی

 1. گرایش مامایی:

 • بارداری و زایمان و بیماری های زنان: 4
 • بهداشت: 2
 • نوزادان: 2
 • جنین شناسی: 1
 • داخلی جراحی: 1
 • روانپزشکی در مامایی: 0
 • زبان: 3

 

 1. گرایش مشاوره در مامایی:

 • بارداری و زایمان و بیماری های زنان: 3
 • بهداشت: 4
 • نوزادان: 2
 • جنین شناسی: 0
 • داخلی جراحی: 0
 • روانپزشکی در مامایی: 2
 • زبان: 3

ارتباط با ما

جهت هر گونه سوال و مشاوره راه های ارتباط با ما را فراموش نکنید.

دیدگاه‌ها ۰