دروس ارشد مامایی در گرایش های مختلف، چارت کامل درسی

چارت ارشد مامایی برای گرایش ها _ کنکور ارشد مامایی
()

انتخاب رشته ارشد برای بسیاری از داوطبان با چالش هایی همراه است که بهتر است چارت درسی ارشد مامایی را، قبل از انتخاب مرور نمایند. داوطلبان معمولا دوست دارند قبل از انتخاب رشته اطلاعاتی درباره آن رشته، رشته های مجاز برای شرکت در آن، دروس امتحانی کنکور و ضرایب آنها، تعداد دروس آن رشته، گرایش ها، بازارکار و درآمد آن داشته باشند، تا بتوانند تصمیم درستی را بگیرند.

چارت درسی ارشد مامايي – گرايش آموزش مامايي

ترم اول

 • جامعه شناسي و آسيبشناسي اجتماعي زنان
 • فيزيوپاتولوژي در مامايي (نظري)
 • فيزيوپاتولوژي در مامايي (عملي)
 • بارداري و زايمان و پديدههاي نوين در مامايي
 • بارداري و زايمان و پديدههاي نوين در مامايي
 • آمار حياتي پيشرفته تحليل آماري
 • تئوريها و مدلهاي مامايي و بهداشتي
 • تحقيق روش

ترم دوم

 • سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
 • بارداري و زايمان و پديده هاي نوين مامايي 2
 • روانشناسي زن و خانواده
 • مشاوره و راهنمايي در مامايي و بهداشت باروري
 • شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ويژه
 • شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ويژه
 • روشها و فنون تدريس و تمرين تدريس

Midwifery courses

ترم سوم

 • بارداري وزايمان و پديدههاي نوين مامايي 2
 • اپیدمیولوژی خانواده و جامعه
 • بيماريهاي زنان و نازايي
 • بيماريهاي زنان و نازايي (عملي)
 • طرح و برنامه ريزي درسي و طراحي و ارزشيابي سيستم آموزشي
 • سمینار تحقیق

ترم چهارم

 • پايان نامه

چارت درسی ارشد مامایی – گرايش مادر و كودك

ترم اول

 • بارداري و زايمان و پديدههاي نوين در مامايي 1
 • بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیکی
 • جامعه شناسي و آسيب شناسي اجتماعي زنان
 • تئوريها و مدلهاي مامايي و بهداشتي
 • آمار حياتي پيشرفته تحليل آماري
 • فيزيوپاتولوژي در مامايي
 • فيزيوپاتولوژي
 • روش تحقیق
 • بهداشت باروري 1: بهداشت باروري و حقوق آن

Midwifery courses 3

ترم دوم

 • سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
 • مشاوره و راهنمايي در مامايي و بهداشت باروري
 • روش و فنون تدريس و تمرين تدريس
 • روانشناسي زن و خانواده
 • شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ويژه
 • شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ويژه (باليني)
 • بهداشت باروری 2: بهداشت مادر و کودک

ترم سوم

 • بيماريهاي كودكان و مسائل كودكان استثنايي
 • بهداشت باروری 3: اپیدمیولوژی خانواده و جامعه
 • بهداشت باروری 4: برنامه ريزي و مديريت بهينه سازي سيستم ها در بهداشت باروري مادر و كودك
 • طرح و برنامه ريزي درسي و طراحي و ارزشيابي سيستم آموزشي
 • سمینار در تحقیق

ترم چهارم

 • پایان نامه

Midwifery courses4 1

چارت درسی ارشد مامایی – گرايش مامایی و پزشكي قانوني

ترم اول

 • جامعه شناسي و آسيب شناسي اجتماعي زنان
 • فيزيوپاتولوژي در مامايي نظري
 • فيزيوپاتولوژي در مامايي عملي
 • ارداري و زايمان و پديدههاي نوين در مامايي 1
 • آمار حياتي پيشرفته تحليل آماري
 • تئوري ها و مدل هاي مامايي و بهداشتي
 • روش تحقیق
 • اخلاق مامايي و معرفت شناسي

ترم دوم

 • مامايي و پزشكي قانونی  نظری 1
 • مامايي و پزشكي قانوني 1
 • سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
 • مشاوره و راهنمايي در مامايي و بهداشت باروري
 • روش و فنون تدريس و تمرين تدريس
 • روانشناسي زن و خانواده
 • شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ويژه نظری
 • شناخت نوزادان نيازمند به مراقبتهاي ويژه(باليني)

Midwifery courses 5

ترم سوم

 • مامايي و پزشكي قانوني 2 نظری
 • مامايي و پزشكي قانوني 2 عملی
 • خشونت عليه زنان و كودكان
 • کاربرد تکنولوژی در پزشکی قانونی
 • طرح و برنامه ريزي درسي و طراحي و ارزشيابي سيستم آموزشي
 • قوانين قضايي و جرم شناسي
 • سمینار در تحقیق

ترم چهارم

 • پایان نامه

افراد معمولا برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد، به دنبال نزدیک شدن به هدف های تعیین شده خود هستند و اگر آن رشته و شرایط آن با هدف هایی که دارند، در یک مسیر نباشند، اتفاق های خوبی برایشان رخ نمی دهد. در این مطلب قصد داریم به معرفی ارشد مامایی و مسائل پیرامون آن بپردازیم.

Midwifery

ماهیت ارشد مامایی

کمتر کسی است که با رشته مامایی و نقش آن در جامعه و همچنین میزان بازار کار مامایی آشنا نباشد. همان طور که میدانید، این رشته در حال حاظر تنها از بین داوطلبین خانم، دانشجو میپذیرد.

در واقع هدف از ارائه این رشته در مقطع کارشناسی ارشد تربیت و پرورش نیروهای ماما متخصص و البته متعهد است، که این افراد با تکیه بر دانش آکادمیک خود، علوم و فنون علمی مامایی و مطالعه مقالات روز دنیا کلیه وظایف اصلی مامایی خود را اجرا نمایند. برای آشنایی بیشتر شما با این رشته تصمیم گرفتیم نیم نگاهی به دروس این رشته داشته باشیم.

Midwifery field

دروس اختصاصی اجباری گرایش مامایی

 • آمار حیاتی پیشرفته تحلیل آماری
 • روش تحقیق
 • روش ها و فنون تدریس و تمرین در تدریس
 • طرح و برنامه ریزی درسی و طراحی و ارزشیابی سیستم آموزشی
 • مشاوره و راهنمایی در مامایی و بهداشت باروری
 • سمینار در تحقیق
 • شناخت نوزادان نیازمند به مراقبت های ویژه
 • بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی

دروس اختصاصی اختیاری گرایش مامایی

 • کارآموزی بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی 1
 • کارآموزی بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی 2
 • بیماری های زنان و نازایی
 • اپیدمیولوژی خانواده و جامعه
 • بهداشت باروری 1 (بهداشت باروری و حقوق آن)
 • بهداشت باروری 2 (بهداشت مادر و کودک)
 • بهداشت باروری 3 (اپیدمیولوژی خانواده و جامعه)
 • بهداشت باروری 4 (برنامه ریزی و مدیریت بهینه سازی سیستم ها در بهداشت باروری مادر و کودک)
 • بیماری های کودکان و مسائل کودکان استثنایی
 • بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیک
 • مامایی در جامعه 1
 • مامایی در جامعه 2
 • مامایی در جامعه 3
 • کارآموزی مامایی در جامعه
 • اپیدمیولوژی و جمعیت شناسی
 • کودکان استثنایی
 • مدیریت و مبانی رفتار سازمانی
 • مدیریت اقتصاد بهداشت
 • استانداردهای خدمات مامایی و بهداشت مادر و کودک
 • مدیریت خدمات مامایی 1 و 2
 • مدیریت کیفیت جامع در نظام بهداشت و درمان
 • سمینار مسائل و مشکلات مدیریتی در مامایی
 • مامایی و پزشکی قانونی 1
 • اخلاق مامایی و معرفت شناسی
 • قوانین قضایی و جرم شناسی
 • مامایی و پزشکی قانونی 2
 • خشونت علیه زنان و کودکان
 • کاربرد تکنولوژی پزشکی قانونی

Midwifery courses1

دروس اصلی گرایش مشاوره در مامایی

 • آمارحیاتی پیشرفته تحلیل آماری
 • روش ها و فنون آموزش در جامعه یا سیستم بهداشتی
 • اخلاق حرفه ای در مشاوره مامایی
 • مهارت های ارتباطی 1
 • مهارت های ارتباطی2
 • مدیریت در سیستم های بهداشتی

دروس اختصاصی اجباری گرایش مشاوره در مامایی

 • سلامت در خانواده
 • مشاوره و آموزش در بارداری – زایمان طبیعی و پس از زایمان
 • مشاوره تنظیم خانواده و روش های پیشگیری از بارداری
 • نکات کاربردی از اختلالات روانی شایع در دوره باروری
 • مشاوره مامایی در مشکلات خاص دوره باروری
 • یائسگی و مشاوره قبل و بعد از یائسگی
 • اصول مشاوره ژنتیک و بیماری های ارثی

Midwifery courses 1

دروس اختصاصی اختیاری گرایش مشاوره در مامایی

 • سمینار تحقیق در مشاوره مامایی
 • الگوهای برنامه ریزی و تغییر رفتار در بهداشت خانواده

آشنایی با دروس ارشد رشته مامایی

کارشناسی ارشد مامایی مجموعه‌ای از آموزش‌های تئوری و عملی است که با هدف تامین نیروی انسانی ماهر و متعهد طراحی شده است. در ادامه دروس ارشد مامایی را برای علاقمندان به تحصیل در این مقطع معرفی خواهیم کرد.

درس سیستم‌ های اطلاع‌ رسانی پزشکی

این درس برای آشنایی با ابزارهای اطلاع‌رسانی پزشکی و پایگاه‌های اطلاعاتی مهم طراحی شده است. به این ترتیب دانشجویان، مشخصات کتابخانه‌های پزشکی را یاد گرفته و نحوه استفاده از آن منابع را در عمل فرا میگیرد. همچنین با سایت‌های مفید و کاربرد آن‌ها آشنا میشود.

Midwifery courses2

درس فیزیوپاتولوژی در مامایی

هدف این درس آشنایی با شناسایی حالت انسان در سلامت و بیماری و نیازهای اساسی به خصوص در زنان باردار است. همچنین به کاربرد یافته‌های علمی در خدمت‌رسانی و آموزش به زنان باردار می‌پردازد تا دانشجویان با بیماری‌های داخلی و تشخیص و درمان آن‌ها آشنا شوند.

Midwifery courses3

کارآموزی فیزیوپاتولوژی

در این واحد درسی، دانشجویان در بخش‌های مختلف با روند تشخیص، درمان و امور مراقبتی بیماران به خصوص زنان باردار آشنا خواهند شد. بدین منظور دانشجو باید روزانه چندین ساعت زیر نظر استاد با بیماران مختلف در تعامل باشد.

درس جامعه‌شناسی و آسیب‌شناسی اجتماعی زنان

در این درس نظری دانشجو باید با مشخصات فرهنگی و جامعه‌شناسی افراد آشنا شود تا در ارائه مشاوره و مراقبت‌ها خود بتوانند در ارائه خدمات خود ارتباط اثربخش‌تری داشته باشند.

Midwifery courses4

کاربرد کامپیوتر در علوم پزشکی

هدف این درس با واحدهای نظری و عملی، آشنایی با کاربرد کامپیوتر و نرم‌افزار در تحقیقات پزشکی و باروی است.

روانشناسی زن و خانواده

این درس به آشنایی با خصوصیات روانی اجتماعی زن و خانواده میپردازد.

Midwifery courses6

 

تئوری‌ها و مدل‌های مامایی و بهداشت

در این واحد دانشجو باید به بررسی فلسفه علم مربوطه و تئوریهای مطرح در آن بپردازد.

درس آمار حیاتی پیشرفته

این درس به تحقیقات نمونه برداری با روش‌های صحیح آماری میپردازد. دانشجویان در این دوره شیوه طبقه‌بندی اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها به منظور امور پژوهشی را فرا می‌گیرند.

روش تحقیق

هدف از این واحد کسب مهارت در کاربرد روش‌های علمی پژوهشی و نگارش طرح پژوهش است.

Midwifery courses7

مشاوره و راهنمایی در مامایی و بهداشت باروری

این درس به شناخت مفاهیم و اصول مشاوره برای تشخیص چگونگی کاربرد اصول و تکنیک‌های آن در رابطه با مسائل آموزشی، بهداشتی و درمانی مراجعان می‌پردازد.

Midwifery courses8

سمینار در تحقیق

این درس برای بالا بردن مهارت دانشجو در امر پژوهش و کسب مهارت‌های تدوین طرح پژوهش طراحی شده است.

Midwifery courses9

شناخت نوزادان نیازمند مراقبت ویژه

هدف این واحد عملی و نظری، شناخت نوزادان طبیعی و غیر طبیعی با اصول تشخیص و درمان است. در این بخش دانشجو باید در بخش نوزادان تحت مراقبت‌های ویژه به کارآموزی بپردازد.

بارداری و زایمان و پدیده‌های نوین مامایی

در این دوره دانشجویان آشنایی لازم برای کاربرد نظریه‌ها و عوامل موثر بر سلامت فیزیکی و روانی قبل از باروری و رشد و تکامل جنین کسب خواهند کرد.

Midwifery courses11

بیماری های زنان و نازائی

این واحد برای افزایش دانش فراگیران در زمینه بیماری‌های زنان و نازایی و اصول درمان و مراقبت‌های آن طراحی شده است.

Midwifery courses12

اپیدمیولوژی خانواده و جامعه

این درس با هدف دستیابی به اپیدمیولوژی بهداشت مادر و نوزاد و الگوهای بیماری عفونی به صورت نظری و عملی طراحی شده است.

بهداشت باروری

این درس به شناخت بهداشت و حقوق باروری زنان با بهداشت اولیه و توانمندسازی آنها می‌پردازد.

Midwifery courses 2

بیماری های کودکان و مسائل کودکان استثنائی

این درس اطلاعات لازم را برای ارتباط با بیماری‌های کودکان ۱ تا ۱۲ سال ارائه میکند.

بیماری های ارثی و مشاوره ژنتیک

این درس به افزایش آگاهی در زمینه بیماری‌های ژنتیکی به صورت نظری و عملی و مهارت آموزش به والدین می‌پردازد.

Midwifery courses1 1

مامایی و پزشکی قانونی

این دوره توانایی بکارگیری مهارت‌های حفظ شواهد و مدارک را در عرصه پزشکی قانونی و آزمایشگاه‌های خونی ارائه می‌دهد.

نظرت درباره محتوا چیه؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بده

میانگین نظرات / 5. تعداد نظردهی:

مائده شرقی وب‌سایت
مدیر عامل موسسه آموزشی عصر جدید مامایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *