بسته خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان

بسته خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان _ کنکور ارشد مامایی
()

اهداف

هدف نهایی برنامه سالمت میانساالن، کاهش مرگ زودهنگام ، افزایش امید زندگی و ارتقاء سطح سلامت میانسالان است که در چارچوب دستیابی به اهداف واسطه ای زیر دنبال می شود:

 • کاهش بار بیماری ها و مشکالت شایع دوران میانسالی بیماریهای قلبی عروقی ،بیماری های سرطانی، بیماری های عضالنی اسکلتی، بیماری های تغذیه ای، بیماری های ریوی ، حوادث، بیماری
 • کاهش موارد مرگ میانسالان در چارچوب تعهدات بین المللی و ملی برای کاهش مرگ زودهنگام های ادراری تناسلی واختالالت روانی
 • کاهش عوامل خطرو کنترل عوامل خطر بیماریها
 • توانمند سازی میانسالان در راستای افزایش سواد سلامت و سازماندهی خود مراقبتی آن

رویکرد ها

در طراحی برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان رویکردهای زیر مورد توجه قرار گرفته است:
1-رویکرد مبتنی بر سن:
گروه هدف برنامه بزرگسالان مرد و زن از 30 تا 59 سالگی می باشند. بر اساس سرشماری 1390 جمعیت این گروه سنی حدود 27 میلیون نفر می باشد. با توجه به تشابه مسائل و مشکالت سلامتی
و رویکرد مذکور،بزرگسالان به دو گروه 44 – 30 سال و 59-45 سال تقسیم شده اند.
2 -رویکرد جنسیت محور: با توجه به تفاوتهای موجود از نظر اولویتهای سلامت در گروه مردان و زنان بویژه در زمینه سلامت باروری، رویکرد جنسیت محور برای تمرکز بیشتر بر اولویتهای سلامت
هریک از دو گروه زنان و مردان مورد توجه قرار گرفته است.
3-رویکرد مبتنی بر ادغام: مراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان با هدف افزایش کارآیی امکانات و پتانسیل های بالقوه در ابعاد زیر انجام گرفته است:
– ادغام در محتوای خدمات: تدوین یک بسته خدمتی برای گروه هدف با توجه به مهمترین نیازهای سلامت آنان
– ادغام در سطح گیرنده خدمت : توجه به گروه سنی و جنسی برای دسته بندی گیرندگان خدمات
– ادغام در سطح ارائه دهنده خدمت: ارائه خدمات بهداشتی اولیه در سطح اول ارائه خدمات در پایگاه بهداشتی و خانه بهداشت

بسته خدمات سالمت میانسالان

مراقبتهای ادغام یافته سالمت میانساالن )گروه سنی 30 تا 59 سال( با رویکرد پیشگیری از مرگ 70-30 سال و تأکید بر پیشگیری از بیماریها و مخاطرات شایع دوران میانسالی بر اساس اولویتهای سلامت این گروه در زمینه عوامل خطر، بیماریهای غیرواگیر، بیماریهای واگیر، سلامت روانی، سالمت باروری و جنسی از طریق انجام خدمات زیر انجام می گیرد:

 • شخیص و کنترل عوامل خطر
 • تشخیص و درمان صحیح و به موقع اختالالت و بیماریها
 • پیشگیری از بروز عوارض و ناتوانیهای احتمالی
 • درمان عوارض ایجاد شده بر اساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی
 • آموزش صحیح به فرد ، خانواده و جامعه برای توانمند سازی گروه هدف
 • ارجاع به موقع به سطوح باالتر یا همسطح
 • پیگیری پسخوراند ارجاع

خدمات فوق به صورت فعال پس از طی مراحل زیر صورت می گیرد:

 • سرشماری و تهیه لیست افراد گروه سنی و جنسی هدف در منطقه تحت پوشش
 • معرفی خدمات نوین سلامت میانسالان به مسئولین و معتمدین محلی، داوطلبان بهداشتی و گروه هدف
 • زمان بندی فراخوان و تعیین لیست برنامه ریزی شده مراجعین با توجه به تعداد جمعیت گروه هدف و پوشش مورد نظر برنامه در طول سال
 • انجام فراخوان زمان بندی شده جمعیت هدف برای دریافت خدمات
 • تشکیل پرونده برای هریک از افراد فراخوان شده
 • معرفی خدمات و تشکیل پرونده برای افراد مراجعه کننده به مرکز با استفاده از فرصتهای طلایی
 • ارائه و ثبت خدمات تعریف شده در بسته خدمات برای ارزیابی دوره ای سلامت
 • پیگیری و مراقبت ممتد افراد مبتلا به مشکل یا مشکلات سلامتی و ثبت مراقبتهای بعدی

برای دانلود پی دی اف کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید :

بسته خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان

نظرت درباره محتوا چیه؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بده

میانگین نظرات / 5. تعداد نظردهی:

مائده شرقی وب‌سایت
مدیر عامل موسسه آموزشی عصر جدید مامایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *