مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان + دانلود pdf

مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان _ کنکور ارشد مامایی
()

دانلود pdf بسته خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان

دانلود pdf بوکلت سالمندی

مراقبتهای ادغام یافته به مفهوم ارائه خدمات جامع سلامتی به گروه هدف با استفاده از ارزیابی علائم و نشانه های بالینی ساده و ادغام یافته در سطح گیرنده خدمت است. در این مدل از حداقل عوامل خطر و نشانه های بالینی کلیدی برای شناسایی زودرس بیـماری، درمان مناسب و ارجاع به موقع استفاده شده است.

لازم به ذکر است که عوامل خطر، نشانه ها، علائم بالینی، اقـدامات تشخیصی، درمـان، موارد ارجاع و پیگیری های مورد استفاده در این مدل برگرفته از برنامه های کشوری اداره های تخصصی و منابع تخصصی طب سالمندی است. در این مجموعه نحوه ارزیابی کردن سالمند از نظر بیماریهای جسمانی و روانی اولویتدار بر اساس بار بیماریها و اختالالت تغذیه ای آموزش داده میشود و علاوه بر روشهای تشخیصی و درمانی ساده، راههای پیشگیری از بیماریها نیز عنوان شده است. به طور خالصه در این مجموعه شما نحوه استفاده و کار با راهنمای مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی را فرا خواهید گرفت.

اصول کلی

برنامه مراقبت از سالمند به صورت یک برنامه با عنـوان بسته مراقبتهای ادغام یافته سالمندان طـراحی گردیده است. در این راستا زمانی که سالمند به نزد شما مراجعه میکند، برای ارائه مراقبتهای سالمند، از بسته مراقبتهای ادغام یافته سالمندان ویژه بهورز/مراقب سالمت استفاده میشود.

در پایان ارائه مراقبتها چنانچه برای سالمند تشخیص ابتلا به یک یا چند بیماری توسط پزشک داده شود، در چرخه مراقبت ویژه یا ارجاع تخصصی و سپس پیگیری قرار میگیرد و ا گر سالمند مبتلا به بیماری یا اختلال نباشد، در چرخه مراقبت های دور قرار میگیرد.

Elderly care

بیشتر بخوانید: در برنامه تحول نظام سلامت، در پایگاه سلامت، بطور متوسط جمعیتی معادل 12500 نفر تحت پوشش قرار می گیرند و مراقبین سلامت در پایگاه خدمات سلامت از جمله خدمات و مراقبت های تغذیه ای را ارائه میدهند. هر 3 تا 4 پایگاه سلامت تحت پوشش یک مرکز خدمات جامع سلامت قرار دارد. متن کامل برنامه سلامت را میتوانید در pdf مربوط به آن که در بلاگ “بسته جامع خدمات تغذیه در برنامه تحول سلامت” قرار دارد، مطالعه کنید.

اهداف مراقبت های ادغام یافته

هدف نهایی برنامه سالمت میانسالان، کاهش مرگ زودهنگام ، افزایش امید زندگی و ارتقاء سطح سلامت میانسالان است که در چارچوب دستیابی به اهداف واسطه ای زیر دنبال می شود:

 • کاهش بار بیماری ها و مشکالت شایع دوران میانسالی بیماریهای قلبی عروقی ،بیماری های سرطانی، بیماری های عضالنی اسکلتی، بیماری های تغذیه ای، بیماری های ریوی ، حوادث، بیماری
 • کاهش موارد مرگ میانسالان در چارچوب تعهدات بین المللی و ملی برای کاهش مرگ زودهنگام های ادراری تناسلی واختالالت روانی
 • کاهش عوامل خطرو کنترل عوامل خطر بیماریها
 • توانمند سازی میانسالان در راستای افزایش سواد سلامت و سازماندهی خود مراقبتی آن

رویکرد ها

در طراحی برنامه مراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان رویکردهای زیر مورد توجه قرار گرفته است:

1- رویکرد مبتنی بر سن

گروه هدف برنامه بزرگسالان مرد و زن از 30 تا 59 سالگی می باشند. بر اساس سرشماری 1390 جمعیت این گروه سنی حدود 27 میلیون نفر می باشد. با توجه به تشابه مسائل و مشکالت سلامتی و رویکرد مذکور،بزرگسالان به دو گروه 44 – 30 سال و 59-45 سال تقسیم شده اند.

2 – رویکرد جنسیت محور

با توجه به تفاوت های موجود از نظر اولویت های سلامت در گروه مردان و زنان بویژه در زمینه سلامت باروری، رویکرد جنسیت محور برای تمرکز بیشتر بر اولویت های سلامت هریک از دو گروه زنان و مردان مورد توجه قرار گرفته است.

Elderly care 1

بیشتر بخوانید: امکانات و منابع موجود برای اجرای مبارزه با بروسلوز دامی در حدی است که تنها می توانند با حفظ وضع موجود به فعالیت های خود ادامه دهند و امکان توسعه فعالیت ها برای هدف حذف و ریشه کنی بیماری در حال حاضر میسر نخواهد بود. متن کامل این pdf در بلاگ “راهنمای كشوری مبارزه با بروسلوز” قرار دارد.

3- رویکرد مبتنی بر ادغام

مراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان با هدف افزایش کارآیی امکانات و پتانسیل های بالقوه در ابعاد زیر انجام گرفته است:

 • ادغام در محتوای خدمات: تدوین یک بسته خدمتی برای گروه هدف با توجه به مهمترین نیازهای سلامت آنان
 • ادغام در سطح گیرنده خدمت : توجه به گروه سنی و جنسی برای دسته بندی گیرندگان خدمات
 • ادغام در سطح ارائه دهنده خدمت: ارائه خدمات بهداشتی اولیه در سطح اول ارائه خدمات در پایگاه بهداشتی و خانه بهداشت

بسته خدمات سالمت میانسالان

مراقبتهای ادغام یافته سالمت میانسالان (گروه سنی 30 تا 59 سال) با رویکرد پیشگیری از مرگ 70-30 سال و تأکید بر پیشگیری از بیماریها و مخاطرات شایع دوران میانسالی بر اساس اولویتهای سلامت این گروه در زمینه عوامل خطر، بیماری های غیرواگیر، بیماریهای واگیر، سلامت روانی، سالمت باروری و جنسی از طریق انجام خدمات زیر انجام می گیرد:

 • شخیص و کنترل عوامل خطر
 • تشخیص و درمان صحیح و به موقع اختالالت و بیماریها
 • پیشگیری از بروز عوارض و ناتوانیهای احتمالی
 • درمان عوارض ایجاد شده بر اساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی
 • آموزش صحیح به فرد ، خانواده و جامعه برای توانمند سازی گروه هدف
 • ارجاع به موقع به سطوح بالاتر یا همسطح
 • پیگیری پسخوراند ارجاع

Elderly care 2

خدمات فوق به صورت فعال پس از طی مراحل زیر صورت میگیرد

 1. سرشماری و تهیه لیست افراد گروه سنی و جنسی هدف در منطقه تحت پوشش
 2. معرفی خدمات نوین سلامت میانسالان به مسئولین و معتمدین محلی، داوطلبان بهداشتی و گروه هدف
 3. زمان بندی فراخوان و تعیین لیست برنامه ریزی شده مراجعین با توجه به تعداد جمعیت گروه هدف و پوشش مورد نظر برنامه در طول سال
 4. انجام فراخوان زمان بندی شده جمعیت هدف برای دریافت خدمات
 5. تشکیل پرونده برای هریک از افراد فراخوان شده
 6. معرفی خدمات و تشکیل پرونده برای افراد مراجعه کننده به مرکز با استفاده از فرصتهای طلایی
 7. ارائه و ثبت خدمات تعریف شده در بسته خدمات برای ارزیابی دوره ای سلامت
 8. پیگیری و مراقبت ممتد افراد مبتلا به مشکل یا مشکلات سلامتی و ثبت مراقبتهای بعدی

نظرت درباره محتوا چیه؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بده

میانگین نظرات / 5. تعداد نظردهی:

مائده شرقی وب‌سایت
مدیر عامل موسسه آموزشی عصر جدید مامایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *