دستورالعمل ها

راهنمای کشوری مبارزه با هاری _ کنکور ارشد مامایی

راهنمای کشوری مبارزه با هاری

پيشگفتـار بيماري هـاري يكي از مهمترين بيماريهاي مشترك بين حيـوان و انسان است كه در خيلي از منـاطق جهـان شـايعبـوده و در ايـران نيـز يـك اولويـت مهـم به شمار ميايد....

مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران _ کنکور ارشد مامایی

مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران

مقدمه تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت مادران و نوزادان در خدمات بهداشتی درمانی همه جوامع در دنیا جايگاه ويژه اي دارد و شاخص “نسبت مرگ و میر مادران ” از...

بیماری کمکاری تیرویید نوزادان _ کنکور ارشد مامایی

بيماري كم كاري تيروييد نوزادان

بيماري كم كاري تيروييد نوزادان برنامه كشـــوري غربالگري بيماري كمكاري تيروييد نوزادان يكي از موفقترين برنامه هاي وزارت بهداشـــت، درمان و آموزش پزشكي بوده و در مدت زمان كوتاهي به...

مراقبت های ادغام یافته کودک سالم _ کنکور ارشد مامایی

مراقبت های ادغام یافته کودک سالم

پيشگفتار: رشد و تكامل کودک از دوران جنيني آغاز مي شود و با مراقبت و تغذیه مطلوب دردوران بارداری ، فرصت رشدوتكامل مطلوب کودک که حق طبيعي اوست فراهم مي...

راهنماي كشوری مراقبت هپاتيت B _ کنکور ارشد مامایی

راهنماي كشوری مراقبت هپاتيت B

پيشگفتار هپاتيت هاي ويروسي يكي از مهم ترين معضلات بهداشتي است و در بين آنها هپاتيت هاي منتقله از راه خون از جمله بيماري هايي هستند كه سهم قابل توجهي...

مراقبت های ادغام یافته ناخوشهای اطفال _ کنکور ارشد مامایی

مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال

مقدمه برنامه مراقبت ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال (مانا) که بر پایه بسته خدمت استاندارد IMCI و نظرات کمیته علمی کشوری تدوین شده است، با بهبود عملکردهای مراقبت کودک بیمار در...

مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان _ کنکور ارشد مامایی

مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان + دانلود pdf

دانلود pdf بسته خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان دانلود pdf بوکلت سالمندی مراقبتهای ادغام یافته به مفهوم ارائه خدمات جامع سلامتی به گروه هدف با استفاده از ارزیابی علائم و...