راهنماى جامع تغذيه مادران باردار و شيرده

راهنمای جامع تغذیه مادران باردارو شیرده _ کنکور ارشد مامایی
()

مقدمه

تغذيه صحيح از اركان اصلى زندگى ســالم به شــمار مــیرود و در برخى از دورانهاى زندگى از اهميت بيشــترى برخوردار اســت. يكي از حســاسترين و مهمترين دورانهاي زندگي يك مادر، دوران بارداري و شيردهى است . با توجه به وضعيت فيزيولوژيك، سن باردارى يا شيردهى، ميزان فعاليت و خصوصيات ويژه فردى ، برخورداري از يك تغذيه مناســب براي مادر باردار و شــيرده امرى كاملا ضرورى است. نقش تغذيه مناسب در پيشگيرى از عوارض و بيماريهاي مختلف در اين دوران و ارتقاى سلامتى مادران باردار و شيرده نيز بخوبى روشن شده است .

بر اساس نتايج مطالعات مختلف، وزن مناسب قبل از باردارى و افزايش مناسب وزن در طول باردارى با استفاده از تغذيه مناسب و كافى دو راهكار مؤثر براى پيشگيرى از تولد نوزاد كم وزن میباشد. از سوى ديگر باورها و اعتقادات فرهنگى جامعه از عوامل تاثيرگذار بر دريافت مواد غذايى توســط مادران باردار اســت كه بايد در طراحى و اجراى مداخلات در جامعه مد نظر قرار گيرد.

شناســايى زودهنگام مادران در معرض ســوء تغذيه اقدامى موثر در پيشــگيرى و كنترل عوارض ناشى از آن است. طراحى روشهاى ارزيابى و مداخلات پيشگيرى در مادران باردار كشور با استفاده از ابزارهاى علمي معتبر و ساده، راهكارهاىعملياتى رادر تشخيصبهموقع سوء تغذيهو ارجاع سريع آنها به سطوح بالاتر خدمات ممكن ساخته است. با توجه به كمبود منابع علمي وكاربردي به زبان فارســى در زمينه تغذيه مادران باردار و شــيرده ، دفتر بهبود تغذيه جامعــه اقــدام به تدوين «راهنماي جامع مراقبتهاي تغذيه اي مادران باردار و شــيرده» نموده اســت . اين راهنما براســاس آخرين توصيه هاي علمي با هدف آشــنا نمودن پزشــكان خانواده، تيم ســلامت و كاركنان بهداشــتى با مراقبتهاي تغذيهاي مناسب در دوران باردار ي و شيردهي تهيه شده است.

پيشنهادات و نظرات شما همكار گرامي ما را در جهت ارتقاء كيفيت اين مجموعه آموزشي ياري ميرساند. اميد اســت با بكارگيري اين راهنما در جهت ســلامت مادران باردار و نوزادان اين مرز و بوم گامي ديگر در راستاى ارتقاء سطح سلامت جامعه برداريم.

برای دانلود پی دی اف کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید :

راهنماى جامع تغذيه مادران باردار و شيرده

نظرت درباره محتوا چیه؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بده

میانگین نظرات / 5. تعداد نظردهی:

مائده شرقی وب‌سایت
مدیر عامل موسسه آموزشی عصر جدید مامایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *