دستورالعمل و راهنمای بالینی، تشخیص، درمان و مراقبت بیماری آبله میمونی (Monkeypox)

دستورالعمل و راهنمای بالینی ، تشخیص ، درمان و مراقبت بیماری ابله میمونی _ کنکور ارشد مامایی
()

تهیه و تنظیم:

این دستورالعمل و راهنمای بالینی به اساس آخرین دستورالعملها و توصیه های علمی منتشر شده از سوی WHO ،CDC ،ECDC ،UpToDate در خصوص آبله میمونی (Monkeypox )و همچنین با مشارکت و استفاده از نظرات و توصیه های اساتید برجسته رشته های تخصصی و فوق تخصصی عضو کمیته علمی کشوری آبله میمونی و کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین شده است.

این راهنما با نظر کمیته علمی و بر اساس شواهد علمی در فواصل زمانی مورد نیاز به روز رسانی خواهد شد.

آبله میمونی (Monkeypox)

مقدمه

آبله میمونی یک بیماری ویروسی قابل انتقال از حیوان به انسان است که موجب بروز عالئمی مشابه بیماران مبتال به آبله در گذشته اما با شدت کمتر میشود. انسان به صورت اتفاقی به آن مبتال میشود. با ریشهکنی آبله در سال 1980 و متعاقباً توقف واکسیناسیون آبله، عامل آبله میمونی به عنوان مهمترین ویروس از جنس ارتوپاکس برای سالمت عمومی مطرح شد. بیماری آبله میمونی عمدتاً در مناطق مرکز و غرب آفریقا، اغلب در مجاورت جنگلهای پر باران استوایی رخ میدهد که به طور فزایندهای در مناطق شهری کشورهای واقع در این مناطق ظاهر شده است.

عامل بیماری

بیماری آبله میمونی به علت عفونت با virus Monkeypox ایجاد میشود. ویروس آبله میمونی یک DNA ویروس دو رشته ای پوشش دار است که متعلق به جنس Orthopoxvirus از خانواده Poxviridae است. جنس Orthopoxvirus همچنین شامل ویروس Variola عامل آبله، ویروس Vaccinia مورد استفاده در واکسن آبله( و ویروس Cowpox( آبله گاوی) است.

برای دانلود پی دی اف کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دستورالعمل و راهنمای بالینی، تشخیص، درمان و مراقبت بیماری آبله میمونی (Monkeypox)

نظرت درباره محتوا چیه؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بده

میانگین نظرات / 5. تعداد نظردهی:

مائده شرقی وب‌سایت
مدیر عامل موسسه آموزشی عصر جدید مامایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *