مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران

مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران _ کنکور ارشد مامایی
()

مقدمه

تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت مادران و نوزادان در خدمات بهداشتی درمانی همه جوامع در دنیا جايگاه ويژه اي دارد و شاخص “نسبت مرگ و میر مادران ” از مهم ترين شاخص هاي ارزيابی آن است. در نظام بهداشت و درمان كشور ما نیز همواره كاهش اين شاخص از اهداف مهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در اسناد باالدستی از جمله برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعی كشور و سیاست هاي كالن سالمت در سطح ملی و از اهداف توسعه پايدار در سطح بین المللی بوده است. بدين منظور در سال 1378 استاندارد سازي پروتكل هاي ارايه خدمات به مادران در دوران پیش از بارداري، بارداري، زايمان و پس از زايمان براي ارائه دهندگان خدمت در سطوح خارج بیمارستانی طراحی و منجر به تهیه و چاپ “مجموعه مراقبت هاي ادغام يافته سالمت مادران” شد. پس از اجراي آزمايشی و ارزشیابی آن در سال 1385 به كل كشور تعمیم يافت.

ين مجموعه دربردارنده اصول مراقبت ها و استانداردهاي خدمت در مراقبت هاي پیش از بارداري، بارداري، زايمان و پس از زايمان خارج از بیمارستان است و با توجه به ضرورت روزآمد شدن مطالب آن، پیوسته با استفاده از منابع علمی معتبر دنیا و هم چنین آخرين دستورعمل هاي اداره سالمت مادران، بازنگري شده و نسخه حاضر ويرايش هشتم كتاب می باشد كه امید است بهره گیري از آن، براي ارائه دهندگان خدمت، مفید و در ارتقاء سالمت مادران و نوزادان و بهبود شاخص هاي سالمت كشور موثر باشد.

برای دانلود پی دی اف کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید :

مراقبت هاي ادغام يافته سلامت مادران

نظرت درباره محتوا چیه؟

از ۱ تا ۵ امتیاز بده

میانگین نظرات / 5. تعداد نظردهی:

مائده شرقی وب‌سایت
مدیر عامل موسسه آموزشی عصر جدید مامایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *